Sản phẩm

Quảng cáo

CONTACT US

  • +84 962979656

  • No.18, Nguyen Kiem street, Truong Thi ward, Vinh city, Vietnam

  • info.phlvietnamjsc@gmail.com

  • kate.phl

  • www.vietnamphlimpex.com

Chi tiết tin tức

Nghệ tươi
  Ngày đăng tin   Thứ 6, ngày 05/05/2017     Lượt xem   18 Lượt xem     

Nghệ tươi, sản phẩm xuất khẩu chủ đạo. Chất lượng đã được khẳng định

Nghệ tươi, sản phẩm xuất khẩu chủ đạo. Chất lượng đã được khẳng định

Các tin khác